HUISREGELS

PRIVACY, SECURITY EN HUISREGELS 

HUISREGELS:

 • Op  zaterdag 19 september  2020 is er geen toegang aan personen beneden de 18 jaar. 

 • De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.

 • In alle tenten op het evenemententerrein heerst een algeheel rookverbod.

 • Tickets worden niet terug genomen

 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie en beveiligingspersoneel. (Bij het kopen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de huisregels)

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het evenemententerrein en op de parkeerplaats van het evenement.

 • Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 • Onze pullen vertegenwoordigen een waarde van 2 munten, bij het bestellen van dranken wat in een pul uitgeschonken wordt is de keuze aan u zelf plastic bekers of een pul. De pul is na afloop van het festival van jou en mag mee naar huis, natuurlijk mag deze ook het volgende jaar weer mee naar ons! Scheelt het kopen van een pul.

 • Personen die zich aan diefstal van pullen of andere bezittingen van de organisatie/bezoekers van het oktoberfest schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.

 • Kleine wegwerpcamera's en amateur-apparatuur is o.v.b. toegestaan. (Lens niet groter dan 70mm)

 • Dealen van lachgas ballon, soft- en harddrugs is in en om de tent(en) niet toegestaan. Het gebruik en bezit van softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

 • Rechts-extremistische uitingen en taalgebruik, alsmede racistisch gedrag wordt niet getolereerd.

 • Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag worden niet getolereerd. (Personen die zich hieraan schuldig maken worden direct van het festivalterrein verwijderd)

 • Het is verboden om voorwerpen, drank, bekers, pullen etc. naar de optredende artiesten te gooien. Deze bezoekers worden direct van het festivalterrein verwijderd.

 • Op verzoek van organisatie/vrijwilliger kan gevraagd worden om zich te legitimeren. (red. het bij zich dragen van legitimatiebewijs is wettelijk verplicht). Indien men géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om geen alcoholhoudende dranken te schenken.

 • Maaltijden en dranken kunnen enkel met consumptiemunten afgerekend worden.

 • Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven. (alleen bij volledige afzegging)

 • Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan de tent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.

 • Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.

 • Sluitingstijden zijn op zaterdag 1:00 uur. 

 • Rondhangen in en om de tent(en) na sluitingstijd is niet toegestaan.

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.

 • Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers dan wel de security bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het festivalterrein. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).

 • Let op: Gekochte munten kunnen niet retour.

 • Tijdens de entree zal er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan een visitatie dan wel veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om te toegang te weigeren/ontzeggen.
   

PRIVACY & SECURITY:

Als u ons telefonisch benaderd of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

SOCIALE MEDIA

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer cookies. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media zoals Facebook, Instagram en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Wijkstraat 81, 7833EB, Nieuw Amsterdam

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon